Osiedle
Rąbieńska

Wspaniałe miejsce do życia

OPis inwestycji LV BET

Rozpoczęcie budowy zaczęło się pod koniec 2017 roku a ostatni etap został oddany do użytkowania już na początku 2020 roku. Osiedle składa się z 5 budynków wielorodzinnych a każdy z nich posiada 4 kondygnacje. W żadnym z nich nie występują piwnice lub garaże podziemne. 

W sumie występuje 90 mieszkań, które w zależności od występującego piętra posiadają od 260 do 280 cm wysokości.  Wielkość lokali to od 28 do 80 m2. 

Kompleks mieszkalny posiada wiele pozytywnych aspektów, takich jak ewinner kod bonusowy.

146546

Bliskość natury

Dzielnica Polesie zapewnia moż­li­wość spę­dza­nia czasu w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Parku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

duże i prze­stron­ne bal­ko­ny

Balkony zostały zaprojektowane tak aby bez problemu zmieścił się na nich zestaw ogrodowy dzięki czemu łatwiej będzie wypocząć. 

ustaw­ny roz­kład miesz­kań

W każ­dej klat­ce znaj­du­je się mak­sy­mal­nie 8 loka­li miesz­kal­nych. W dodatku same mieszkania zaprojektowane są aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać metraż. 

Dobra komunikacja

Lokalizacja przy ulicy Rąbieńskiej 60D zapewnia wiele możliwości szybkiej podróży zarówno do centrum jak i po za miasto. 

Sponsor serwisu:

bukmacher